Aquamind | Konsulentfirma | Udvikling af fiskeri, akvakultur og relaterede emner

Aquamind er et konsulentfirma, som beskæftiger sig med udvikling af fiskeri, akvakultur og relaterede emner.

Partnerne i Aquamind har mere end 90 års erfaring med udvikling af trawlfiskeri, akvakultur og fiskeripolitik.

Aquamind er dedikeret til udvikling af bæredygtige og rentable løsninger for fiskeri, fiskeindustri og akvakultur.

Eksempler på arbejdsopgaver vi udfører:

Feltbiologiske ekspeditioner, forsøgsfiskeri, prøvetagning, opdræt i akvakultur, afsætning af fisk og seafood, markedsanalyse, fundraising, filmproduktion, rådgivning om fiskeripolitik og fiskeriforvaltning, projektstyring og databehandling.

Akvakultur rummer enorme potentialer og Aquamind har erfaring med opdræt af af pighvar, regnbueørred, sandart, fladøsters, samt tilapia og kingfish.

Det er afgørende for os at udvikle konkrete løsninger, der skaber værdi og er bæredygtige, således at de både respekterer den erhvervsudøver, som skal tage hensyn til sin bundlinje og er i pagt med udviklingen i det omgivende samfund.