Peter Kristian Kløcker Petersen

Navn

Peter Kristian Kløcker Petersen

Kontakt

E-mail: peterp@aquamind.dk  
Telefon: +45 20 64 93 29

Uddannelse

(2011-2014) - Vestfyns Gymnasium (STX) - Linje: Bioteknologi

 

(2015) - Træfagenes Grunduddannelse (tømrer grundforløb), Københavns Tekniske Skole

 

(2016-2019) - Bachelor i biologi ved Københavns Universitet. Bacheloropgave: Udbredelsen af Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) omkring Sjælland og øerne

 

(2019-2021) - Kandidatstuderende i Marine Biology ved Københavns Universitet. Igangværende specialeafhandling: Fiskeri efter læbefisk i danske farvande, samt undersøgelse af deres biologi.

 

Sprog

Dansk og Engelsk, flydende i skrift og tale

IT

Officepakken, Word, Excel, Power Point

Stillinger

Naturcenter Amager Strand (Skoletjenesten)

(2020) - Studenterunderviser/formidler

  • Undervisning i strandens dyre- og planteliv (0. klasse - 6. klasse)

Aquamind

(2020-2021) - Studentermedhjælper - ansat til forskellige opgaver, som fx:

  • Bestandsanalyse af stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Limfjorden vha. transekt undersøgelser.
  • Monitering og sampling (indsamling) af gaffeltang (Furcellaria lumbricalis) på forskellige lokaliteter i Danmark vha. snorkling.