Stor interesse for konkfiskeriet

Der har i den seneste tid været stor interesse for konkfiskeriet. Der er nu 6-7 fiskere der fisker konksnegle i Danmark. I de seneste uger er der 5 nye fiskere fra vidt forskellige steder som har tilmeldt sig fiskeriet. Indtil nu fiskes der kun fra Hvide Sande, Hundested og Samsø, men snart kan der tilføjes fiskere fra Lillebælt, Limfjorden, Sjællands Odde og Røsnæs.

Baggrunden er formentlig at det går godt for de der fisker konk. Prisen er nu ca 10 kr. afhentet på havnen og fangsten er som regel omkring 6-10 ton om ugen for et fartøj med to fiskere.