Fiskeri efter Stilehavsøsters Update

Vi har været på fiskeri - efter Stillehavsøsters! Denne invasive art smager glimrende, men bliver ikke fisket op som det er nu. Dette projekt forsøger at evaluere forskellige fangstmetoder til Stillehavsøsters til brug ved grund vand. Fangstmetodens egnethed bedømmes efter rentabilitet, arbejdsmiljø og bundpåvirkning. Indtil videre tegner forsøgene et billede af at både håndbrejling og sugning af Østers er gode alternativer til f.eks. skrabning. Se mere i denne film om processen med at afprøve fangstredskaber HER