Aquamind tester vækstbetingelser for Stillehavsøsters i Isefjorden

Danish Oysters (Aquamind) har i 2015 med stor succes opdrættet stillehavsøsters (Crassotrea gigas) i Isefjorden. Over 3 måneder voksede 10.000 østers fra 2 mm til 6 cm, og tydelige gjorde mulighederne for at producere salgsbare østers på blot 2 sæsoner. Udover en positiv driftsøkonomi, i modsætning til blåmuslinger, reducerer østers også næringstoffer ved filtrering, hvilket viser et stort potentiale som salgsvare og miljømitigationsredskab over hele det kystnære Danmark. Danish Oysters er i dialog med NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen om fremtiden for opdræt af danske stillehavsøsters.


Foto: Stillehavsøsters fra Isefjorden med vækst fra 2mm til 6cm på 3 måneder