Produkter

Aquamind er en konsulent virksomhed, der arbejder med seafoodsektoren i bred forstand.

Seafoodsektoren er et af de mest internationale erhverv og Aquamind arbejder derfor både her i landet og internationalt.

Vore opgaver strækker sig fra komplekse analyser til hands-on implementering af forretningsplaner. Fra konkrete tekniske og organisationsmæssige opgaver til analyse og lobbyvirksomhed.

Det er afgørende for os at udvikle konkrete løsninger, der skaber værdi og er bæredygtige, således at de både respekterer den erhvervsudøver, som skal tage hensyn til sin bundlinje og er i pagt med udviklingen i det omgivende samfund.