Aquamind | Konsulentfirma | Udvikling af fiskeri, akvakultur og relaterede emner

Aquamind er et konsulentfirma, som beskæftiger sig med udvikling af fiskeri, akvakultur og relaterede emner.

Partnerne i Aquamind har mere end 90 års erfaring med udvikling af trawlfiskeri, akvakultur og fiskeripolitik.

Aquamind er dedikeret til udvikling af bæredygtige og rentable løsninger for fiskeri, fiskeindustri og akvakultur.

Vores arbejde spænder over fiskerimanagement og -løsninger til implementering af den nye fælles fiskeripolitik, til praktiske trawlforsøg med udvikling af nye og bæredygtige trawlkoncepter, som både sparer brændstof og minimerer bundkontakten.

Vi arbejder også med sporbarhed og dokumentation som middel til at skabe troværdighed og dermed forøget værdi af produkterne.

Akvakultur rummer enorme potentialer og Aquamind har erfaring med udvikling af akvakultur i supply chain perspektiv.

Vi lægger afgørende vægt på at de løsninger vi udarbejder, skaber værdi for de, som opgaven udføres for og er i pagt med de samfundsmæssige rammer og muligheder som sektoren står overfor.